W A R S Z A W A -wycieczka dwudniowa: 19-20.10.2024r.